Judo Rangen

Je kennis en vaardigheid in het judo worden in elke club afgemeten aan de band die je om hebt. In het judo kennen we een systeem van rangen en standen. De kleur van de band die je draagt geeft aan hoe ver je bent gevorderd in het judo, waar sta je op de ladder? Het zichtbaar maken van de gevorderdheid van de judoka heeft wel een aantal voordelen.

1.De Motivatie Een graad halen is niet niks. Je moet er iets voor doen, veel oefenen en trainen. Als je dan slaagt ben je terecht trots en is dit een stimulans om door te gaan.

2. Het Doel Door de indeling in graden heb je steeds een doel om naar te streven nl. de volgende graad halen. Alles echter gaat stap voor stap, van gemakkelijk naar moeilijk. Er is in het judo zoveel te ontdekken, te leren en te oefenen dat maakt het zo boeiend.

3. De Veiligheid Aan de band die de judoka draagt kun je zien hoe ver hij gevorderd is. Op deze manier fungeert de band als een soort veiligheidsgordel. Een hogere band zal hier rekening houden indien hij oefent met een lagere gordel.

4. Indeling van de leerstof Er is een samenhang tussen wat je moet kennen en kunnen en de graden. Zo zijn er bij elke klasse en graad bepaalde exameneisen waar je aan moet voldoen. Zo ga je heel geleidelijk door het hele scala van de judotechnieken.

5. Indeling van de gekleurde banden Een judoka begint met een witte gordel ( zesde kyu ), dan de gele ( vijfde kyu ), de oranje ( vierde kyu ), de groene (derde kyu ), de blauwe ( tweede kyu ) en tenslotte de bruine ( eerste kyu ) band. Voor het behalen van de dan-graden ( zwart ) moeten er examens worden afgelegd voor de examencommissie van de V.J.F. In onze club werken wij bij de jongeren nog met wat tussenstapjes in de vorm van tweekleurige banden. Zo bekom je na de witte band, de 1ste wit-gele band daarna de 2de wit-gele band. Na de gele band, de 1ste en 2de geel-oranje. Na de oranje band, de 1ste en de 2de oranje-groene en pas dan de groene band. Vervolgens de 1ste en 2de groen-blauwe gordel gevolgd door de blauwe band, met als laatste stappen de 1ste en de 2de blauw bruine gordel gevolg door de bruine band.


Judo banden
Het streefdoel van onze trainers is dan ook dat elke judoka zover geraakt dat hij slaagt voor zijn examen zwarte band.

Kennismaken

U bent op elke lokatie/dependance welkom om een keer te komen kennismaken en gratis deel te nemen aan een of meer proeflesen

Contact

E-mail:Judoschool Richard